Medarbejderudvikling

MEDARBEJDERUDVIKLING

Forskellighed er en styrke, men skaber også både små og store konflikter. Hvordan kan et team bedst udnytte styrken i forskellene?
Med enkle virkemidler sætter vi fokus på forskellene. Vi hjælper teamets medlemmer med at acceptere hinanden og fordele opgaverne til dem, som har kompetencerne.
Når vi belyser teammedlemmernes styrker, bliver svaghederne også synlige. Dermed kan der også fokuseres på at afhjælpe svaghederne, så teamet får de bedste muligheder for at nå målene.
Anvend teamanalyse:
 • Når teamet ikke fungerer og præsterer det krævede.
 • Når strategien kræver en ændring af kulturen.
 • Hvis medarbejdernes præstationer ligger under målet
 • Til at fjerne interne konflikter.
 • Ved udskiftninger i et konkret team.
 • Som en del af de årlige medarbejdersamtaler
Udbytte af teamanalyse:
 • Øger præstationerne for teams ved et bedre match til den ideelle og krævede teamkultur.
 • Reducerer omkostninger til teambuilding ved hurtigt at identificere årsagen til teamproblemer.
 • Unik metode, fordi det kun tager få timer i stedet for dage eller måneder at vurdere et eam.
 • Forudsiger et teams reaktionsmønster i forandringsprocesser og giver ledelsen mulighed for at planlægge forandringer med en større sikkerhed.
 • Kan anvendes på alle niveauer i organisationen.
 • Omkostningseffektiv metode – kun variable driftsomkostninger.
 • Fjerner subjektive vurderinger af teams.
 • I praksis omgående payback på investering.
Når først styrker og svagheder hos et medarbejderteam er identificeret, kan vi være behjælpelige med at skabe den nødvendige udvikling ved at være coach eller sparringspartner.
Kontakt os på tlf. 3094 3192 - email: info@qtange.dk