Udvikling af lederteam

UDVIKLING AF LEDERTEAM
Teamanalyser (profilanalyser) kan anvendes til hurtig og effektiv konstatering af styrker og svagheder hos et lederteam. F.eks. i følgende tilfælde:
 • Når jeres teams ikke fungerer og præsterer det krævede.
 • Når strategien kræver en ændring af kulturen.
 • Hvis organisationens præstationer ligger under niveau.
 • Ved interne konflikter.
 • Efter opkøb og sammenlægninger.
 • Ved udskiftninger i et konkret team.
 • Som en del af de årlige medarbejdersamtaler
Udbyttet af teamanalysen kan være:
 • Øgede præstationer for teams ved et bedre match til den ideelle og krævede teamkultur.
 • Reducering af omkostninger til teambuilding ved en hurtig identificering af årsagen til teamproblemer.
 • Igennem den unikke metode hurtig vurdering (få timer) af et konkret team.
 • Forudsigelse af et teams reaktionsmønster i forandringsprocesser, hvilket giver ledelsen mulighed for at planlægge forandringer med en større sikkerhed.
Fordele ved teamanalyse i forhold til andre metoder: 
 • Kan anvendes på alle niveauer i organisationen.
 • Omkostningseffektiv metode – kun variable driftsomkostninger.
 • Fjerner subjektive vurderinger af teams.
 • I praksis omgående payback på investering.
Når først styrker og svagheder hos et lederteam er identificeret, kan Q Tange være coach eller sparringspartner til at skabe den nødvendige udvikling.
Her følges op på, om den enkelte leder har udviklet sig, hvad angår både styrker som svagheder, og der gives coaching, kurser eller sparring for at opnå forandringer eller forbedringer.
Kontakt os på tlf. 3094 3192 - email: info@qtange.dk