Personlig og individuel lederudvikling

PERSONLIG OG INDIVIDUEL LEDERUDVIKLING
Med udgangspunkt i en personprofilanalyse afdækkes stærke sider (kompetencer) samt hvor der ligger udviklingspotentiale. Sikrer at det er rette person i rette stilling eller hvad der skal til for at øge trivsel for den enkelte.
Således forebygges stress.
Resultatet af personprofilanalysen bruges til at afklare om den enkelte er i den rette stilling, eller hvad skal der til for at blive den bedste i stillingen.
Kontakt os på tlf. 3094 3192 - email: info@qtange.dk