Personprofilanalyser

Extended DISC personprofilanalyse, er et fantastisk værktøj iforb. med udvikling af enkeltpersoner eller teams. 
Her bliver man afklaret om sin naturlige kompetencer såvel som sine jobmæssige kompetencer. Er man specialist eller generalist, udnyttes ens naturllige evner, eller er man under pres på at passe ind til sin stilling. 
Har man det rigtige job eller den rette funktion i virksomheden, eller hvad skal der til for at opnå den rette stilling således ens naturlige kompetencer matcher stillingen. Giver stor trivsel i jobbet, når man laver det man er bedst til, således undgås stress.
Udfyldes on-line og følges op med 1 times individuel feed-back på resultatet.
 

Kan med STOR fordel bruges i forbindelse med REKRUTERING og således undgå "fejlcasting". Ligeledes velegnet til karriere rådgivning og stress forebyggelse.