BUSINESS COACHING

Skab motiverede medarbejdere eller bliv selv motiveret. Få glæde og engagement med på jobbet hver dag. Business coaching er udvikling af ledere og medarbejdere, individuelt eller i teams.
Medarbejdere der trives = resultater på bundlinien.
  • Tackl forandringer, stress, ”fortravlethed”, jobskifte
  • Udvikl eksisterende kompetencer eller få nye
  • Forebyg psykisk og fysisk stress
  • Karriereudvikling eller jobskifte
  • Konflikthåndtering
  • Samarbejdsrelationer
Ønsker du at opdage og udnytte dit fulde potentiale? Har dine medarbejdere samme behov?
Ja, så er coaching et rigtig godt værktøj!
Coaching er en effektiv samtalemetode til at hjælpe andre med at opdage og udnytte deres fulde potentiale. Det styrker den enkelte persons indre ressourcer, så personen udvikler sig og derved får mere energi og overskud i hverdagen. Personen bliver "en bedre udgave af sig selv”.
Coaching kan ligeledes anvendes på team og således optimere resultater. Her coaches det enkelte team-medlem såvel som hele teamet, så der opstår synergi og bedre trivsel med udgangspunkt i de enkelte team-medlemmers styrker og begrænsninger.
DISC Personprofilanalyser kan anvendes til hurtigt at identificere styrker og svagheder, så coachsamtalen tager specifikt udgangspunkt i aktuelle indsatsområder.
Kontakt os på tlf. 3094 3192 - email: info@qtange.dk