Når VI skal blive til OS

KULTURMATCH OG ADFÆRDSFORSTÅELSE

Når virksomheder flytter sammen, eller flere afdelinger bliver til én, kan der opstå konflikter og problemer på grund af forskelligheden hos de involverede.
Hvordan kan man foregribe nogle af problemerne allerede i orienteringen af medarbejderne? Hvordan griber man i det hele taget disse kulturmatch an? Forskelligheden, der måske virker som en svaghed, kan vendes til en styrke, men hvordan gør man det? Lad Tange HR være sparringspartner på hele eller dele af processen.
Ring for referencer hvor vi har implementeret kulturmatch, og hør virksomhedens erfaringer.